Analgezja farmakologiczna

Analgezja farmakologiczna posługuje się różnymi rodzajami środków analgetycznych i anestetycznych. Wszelkie zabiegi zmierzające do zniesienia bądź zmniejszenia dolegliwości bólowych muszą uwzględniać zarówno dobro płodu, jak i matki. Działania związane z usuwaniem bólu porodowego muszą być prowadzone przez zespół położniczo-anestezjologiczny. Stosowane środki analgetyczne powinny: 1. działać przeciwbólowo, 2. w okresie parcia rodzącej pozwolić na współpracę z rodzącą, 3. być mało toksyczne tak dla matki, jak i dla płodu, 4. nie zaburzać czynności porodowej. Każdorazowo przed podaniem leku należy ocenić: stan ogólny rodzącej, ewentualne zagrożenie płodu, rodzaj czynności skurczowej i postęp porodu. Analgezja i anestezja położnicza dotyczy wszystkich okresów porodu oraz operacji położniczych. Obowiązkiem współczesnego położnika jest przeprowadzanie u rodzącej wszelkich czynności bezboleśnie.

Możesz również polubić…