Elementy wyróżniające przebieg ciąży i porodu w miednicach nieprawidłowych

Wszystkie zniekształcenia miednicy stanowią potencjalne źródło zagrożenia zarówno dla rodzącej, jak i dla płodu, jednak wielkość zagrożenia w głównej mierze zależy od stopnia nie- współmierności porodowej. Pod koniec ciąży, zwłaszcza u pierwiastek, główka płodu w miednicach nieprawidłowych jest nie ustalona, w związku z czym nie obserwuje się obniżenia dna miednicy. Ciężarna macica ma dużą ruchomość na boki. Brzuch przy wiotkich powłokach jest obwisły, przy napiętych spiczasty. Częściej występują nieprawidłowe położenia płodu i nieprawidłowe ułożenia i ustawienia główki płodu (ułożenia odgięciowe, odmiana tylna ustawienia potylicowego). Częściej dochodzi do przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego i wypadnięcia części drobnych płodu, poród jest przeważnie przedłużony, częściej występują zaburzenia czynności porodowej. W miednicach płaskich obserwujemy nieosiowe (asynklityczne) wstawianie się główki płodu i najczęściej w ułożeniu odgięciowym, wierzchołkowym. W nieosiowości przedniej (asynclitismus anterior) szew strzałkowy przebiega bliżej kości krzyżowej, a częścią przodującą jest wówczas przednia kość ciemieniowa. Asynklityzm przedni uważa się za korzystny, główka schodzi na dno miednicy dzięki wklęsłej przedniej powierzchni kości krzyżowej. W asynklityzmie tylnym (asynclitismus posterior) szew strzałkowy główki przebiega bliżej spojenia łonowego, przoduje tylna kość ciemieniowa,, która opierając się o spojenie łonowe hamuje dalsze zstępowanie główki w kanale rodnym. Poród naturalny jest niemożliwy. W miednicach jednostajnie ścieśnionych poród główki wymaga jej maksymalnego przygięcia, dużej adaptacji, a często dochodzi do zniekształceń główki. W miednicach lejkowatych upatruje się największego niebezpieczeństwa zarówno dla matki, jak i płodu. Główka ze względu na prawidłowy wchód tych miednic z łatwością ustala się, natomiast przy zmniejszonych wymiarach wychodu miednicy nie może się urodzić drogami naturalnymi. Zarówno zabiegi zmierzające do ukończenia porodu naturalnymi drogami, jak i często opóźnione cięcie cesarskie (główka ustalona) są zabiegami trudnymi i niebezpiecznymi dla płodu. Częściej spotykane są obrzęk i obrażenia części miękkich kanału rodnego (pęknięcia, rozdarcia, krwiaki).

Możesz również polubić…