Lecznicze w rozkojarzonej czynność skurczowej pierwszego stopnia

Postępowanie lecznicze w przypadku zaburzeń o typie odwróconej biegunowości siły lub wstępującego kierunku pobudzenia polega przede wszystkim na próbie farmakologicznego opanowania nieprawidłowości, na przykład za pomocą chlorpromazyny, a następnie na podtrzymaniu uregulowanej już czynności porodowej przez zastosowanie oksytocyny. Asymetryczna czynność skurczowa macicy nie wymaga zazwyczaj leczenia. Natomiast w rozkojarzeniu drugiego stopnia dobre wyniki można niekiedy uzyskać przez zastosowanie środków spazmolitycznych (Papaverinum, Palerol, Buscopan), a przede wszystkim dolantyny. Chodzi tu bowiem nie tylko o bezpośrednie oddziaływanie na system kurczliwy mięśnia macicy, ale również o wpływ na cały ustrój kobiety, a szczególnie zniesienie bólu, wypoczynek i psychiczne odprężenie rodzącej. Jeśli po okresie odpoczynku nie nastąpi wyzwolenie prawidłowej czynności skurczowej i postęp porodu, należy zdecydować się na rozwiązanie operacyjne.

Możesz również polubić…