Nieskoordynowana czynność skurczowa macicy

Zapis krzywych ciśnienia śródmięśniowego wskazuje na wyraźną przewagę siły skurczu dolnego odcinka nad trzonem. Czas trwania skurczu, kierunek pobudzenia i wysokość ciśnienia wewnątrzmacicznego są w zasadzie takie same jak przy skurczu prawidłowym. Odwrócona biegunowość siły skurczu jest powodem zwolnionego postępu porodu, z uwagi na gorsze warunki do rozwierania szyjki. W obrazie klinicznym stwierdza się częste, silne, rytmiczne skurcze, wywołujące uczucie dość znacznego bólu i parcia, przy niezupełnym rozwarciu i nie ustalonej części przodującej płodu. Pewną odmianę odwróconej biegunowości stanowią skurcze, których zapis wykazuje wstępujący kierunek pobudzenia i dłuższy czas trwania w dolnym odcinku, ale większą siłę w trzonie macicy. Również i ten typ zaburzenia, podobnie jak poprzedni, prowadzi do przedłużania się porodu. Na uwagę zasługuje fakt, że w obu wymienionych stanach napięcie spoczynkowe mięśnia macicy jest prawidłowe.

Możesz również polubić…