Poród patologiczny

Zaburzenia czynności skurczowej macicy w porodzie stanowią ciągle jeszcze jedną z najpoważniejszych i stosunkowo częstych przyczyn groźnych powikłań dotyczących matki i płodu. Na podstawie piśmiennictwa i własnych obserwacji przyjęliśmy następujący podział tych zaburzeń: 1. Słaba czynność skurczowa macicy. 2. Zwiększone napięcie macicy. 3. Nieskoordynowana czynność skurczowa macicy: a. hipertonia dolnego odcinka, b. rozkojarzona czynność skurczowa pierwszego stopnia, c. rozkojarzona czynność skurczowa drugiego stopnia. 4. Nadmierna czynność skurczowa macicy. 5. Dystocja szyjkowa.

Możesz również polubić…