Poród przedwczesny

Najważniejszym problemem współczesnego położnictwa jest poród przedwczesny i niska waga urodzeniowa noworodków. Z ogólnej liczby noworodków urodzonych z niską wagą noworodki z porodów przedwczesnych stanowią 70%, a pozostałe 30% to noworodki urodzone wprawdzie o czasie, ale z niedoborem wagowym — hipotroficzne. Również noworodki z wagą urodzeniową powyżej 2500 g z porodów przedwczesnych (zaliczane wprawdzie wg statystyki do noworodków dojrzałych) stanowią ten sam problem wcześniactwa. Etiologia, patogeneza, rozpoznawanie i profilaktyka porodu przedwczesnego została omówiona w rozdziale „Nieprawidłowy czas trwania ciąży”. Poniżej omówimy przebieg i postępowanie lekarskie w porodzie przedwczesnym.

Możesz również polubić…