Poród skrócony – partus praecipitatus

Porodem skróconym nazywamy taki poród, który u pierwiastek trwa krócej niż 6 godzin, a u wieloródek krócej niż 4 godziny. Gwałtownie przebiegająca akcja porodowa oraz nadmierna siła skurczów macicy prowadzą do niedotlenienia i urazów główki płodu, a u matki do uszkodzeń i urazów kanału rodnego. U płodu mogą się zdarzyć wylewy śródczaszkowe, złamania kości czaszki wskutek uderzenia o ziemię (tzw. porody uliczne) i przerwanie pępowiny. Jeżeli pępowina przerywa się bliżej płodu, to istnieje możliwość skrwawienia się płodu. U matek najczęściej uszkodzeniu ulega szyjka macicy, pochwa i krocze. Urazy krocza są przeważnie rozległe, z uszkodzeniem mięśnia zwieracza odbytu włącznie. Trzeci okres porodu może być powikłany z powodu niedostatecznego obkurczania się macicy po jej szybkim opróżnieniu. Etiologia. Bezpośrednią przyczyną porodu skróconego jest nadmiernie silna czynność porodowa. Skurcze są długie, o dużym natężeniu i wzmożonej częstotliwości. Innymi przyczynami mogą być: zbyt obszerna macica, mały płód i niewydolność cieśniowo-szyjkowa.

Możesz również polubić…