Poród w ułożeniu potylicowym tylnym

W położeniu podłużnym główkowym, z potylicą zwróconą pod spojenie łonowe, odbywa się 94% porodów, a tylko 1% porodów przygięciowych przebiega z potylicą zwróconą ku kości krzyżowej. Jeżeli przygięta główka płodu wstawia się w jednym ze skośnych (prawym lub lewym) wymiarów wchodu potylicą zwróconą ku tyłowi i schodząc na dno miednicy nie dokonała zwrotu, jak to bywa w porodzie prawidłowym, ku spojeniu łonowemu, lecz ku kości krzyżowej, wówczas taką sytuację nieprawidłowego zwrotu nazywamy ułożeniem potylicowym tylnym. Ułożenie potylicowe tylne rozpoznajemy tylko wtedy, gdy główka płodu znajduje się w próżni, cieśni lub w wy chodzie miednicy. Usytuowanie główki w ułożeniu potylicowym tylnym we wchodzie miednicy oznaczać może jedynie pewną predyspozycję do zwrotu nieprawidłowego. Ułożenie potylicowe tylne jest najmniejszym odchyleniem od ułożenia prawidłowego.

Możesz również polubić…