Przodowanie i wypadnięcie części drobnych płodu oraz pępowiny

Jest to powikłanie ciąży lub porodu, które stwarza niekorzystną sytuację zarówno dla rodzącej, jak’i płodu. O przodowaniu części drobnych mówimy wówczas, jeżeli przy zachowanym pęcherzu płodowym rączka, nóżka lub pępowina znajdują się obok bądź przed jedną z wielkich części płodu, natomiast gdy pęcherza płodowego nie stwierdzamy, to identyczne usytuowanie części drobnych określamy jako wypadnięcie części drobnych. Przodowanie i wypadanie części drobnych płodu spotykamy najczęściej, gdy wchód miednicy jest niedostatecznie uszczelniony przez część przodującą płodu. Największy odsetek wypadnięć części drobnych stwierdzamy przy położeniach miednicowych i poprzecznych płodu. Największym zagrożeniem dla płodu jest wypadnięcie pępowiny przy położeniu płodu podłużnym główkowym. Etiologia. Czynnikami sprzyjającymi wypadaniu części drobnych są:1. nieprawidłowe położenia i ułożenia płodu, 2. nie ustalona część przodująca, 3. ciąża mnoga, 4. przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, 5. wielowodzie, 6. niskie usadowienie łożyska, 7. długa pępowina, 8. zniekształcenia miednicy, 9. błędy popełniane przy przebijaniu pęcherza płodowego. Nie wszystkie wymienione przyczyny i nie w równym stopniu mają wpływ na powstawanie poszczególnych powikłań. Również przebieg kliniczny, jak i stopień zagrożenia płodu jest odmienny w wymienionych sytuacjach położniczych.

Możesz również polubić…