Przodowanie i wypadnięcie kończyn płodu

1. Przodowanie i wypadnięcie nóżek płodu jest sytuacją położniczą najczęściej opisywaną przy powikłaniach porodu w położeniach poprzecznych i miednicowych. Do rzadkości należy przodowanie i wypadnięcie nóżki w położeniach główkowych. 2. Przodowanie i wypadnięcie rączki płodu w położeniu główkowym. Przodowanie rączki obok główki płodu jest sytuacją najczęściej bez większego znaczenia dla przebiegu porodu. Po pęknięciu pęcherza rączka może pozostać obok zstępującej do kanału główki i wtedy mówimy o niezupełnym wypadnięciu rączki bądź rączka może wypaść przed główkę i wówczas ramię rączki znajduje się obok główki. Stan ten określamy jako zupełne wypadnięcie rączki. Najczęstszą przyczyną wypadnięcia rączki jest niedostateczne uszczelnienie kanału rodnego. Częściej obserwuje się wypadanie rączki u wieloródek. Wypadnięta rączka z ramieniem obok główki powiększa obwód części przodującej i zaburza mechanizm porodu. Rozpoznanie stawiamy na podstawie badania wewnętrznego przez pochwę. Zapobieganie wypadnięciu rączki przodującej lub niezupełnie wypadniętej polega na położeniu rodzącej na boku przeciwnym do przodującej kończyny. Najczęściej rączka w tej pozycji cofa się. Leczenie zupełnie wypadniętej rączki polega na próbie jej odprowadzenia poza największy obwód główki; jeżeli próba się nie udaje lub rączka ponownie wypada, to należy rodzącą rozwiązać cięciem cesarskim.

Możesz również polubić…