Rokowanie i postępowanie przy nieprawidłowej miednicy

Biorąc pod uwagę współczesne postępowanie położnicze, rokowanie dla matki i płodu na ogół — po podjęciu odpowiednich decyzji — jest dobre, niemniej jednak przy zaburzeniach budowy miednicy występują 3-krotnie częściej nieprawidłowe położenia płodu, 4-krotnie częściej wypad:, pępowina, częściej dochodzi do urazów płodu i uszkodzeń tkanek miękkich matki. Postępowanie. Ciężarna z nieprawidłową miednicą powinna być na 2 tygodnie przed porodem hospitalizowana. W postępowaniu zwracamy uwagę nie tylko na zagrożenie życia płodu, ale również na niebezpieczeństwo uszkodzenia u dziecka ośrodkowego układu nerwowego. Przy względnej niewspółmierności możemy zdecydować się na poród drogami naturalnymi, jednak przy trudnościach w ustalaniu się główki (poród próbnyl), braku postępu porodu bądź zaburzeniach czynności serca płodu rozwiązujemy rodzącą cięciem cesarskim.

Możesz również polubić…