Rokowanie przy porodzie ciąży mnogiej

Przy wczesnym rozpoznaniu ciąży mnogiej, hospitalizowaniu ciężarnych po 32 tygodniu ciąży oraz przy prawidłowym prowadzeniu porodu rokowanie tak dla matki, jak i płodów na ogół jest dobre. Niemniej jednak w tej grupie porodów śmiertelność okołoporodowa dzieci jest pięciokrotnie wyższa i wynosi od 10 do 15%. Jest to związane z wysokim odsetkiem porodów przedwczesnych, które przekraczają 50%. Obok wcześniactwa (niedotlenienie, zakażenie, uraz) na wysoką śmiertelność niemowląt wpływa wysoki odsetek porodowych powikłań. Przyczyny powikłań porodowych w ciąży bliźniaczej są złożone, lecz w głównej mierze wynikają one z nieprawidłowych położeń płodów. U matki stwierdza się również większą liczbę powikłań ciążowo-porodowych. Ciąża bliźniacza zwiększa biologiczne i fizyczne obciążenie organizmu kobiety, częściej w ciąży mnogiej występują gestozy, krwawienia i wielowodzie, a poród stwarza niebezpieczeństwo krwotoku, zakażeń i obrażeń kanału rodnego.

Możesz również polubić…