Wysokie proste ustawienie główki

Jeżeli w czasie niepostępującego porodu badaniem wewnętrznym stwierdzimy, że główka płodu szwem strzałkowym wstawia się lub wstawiła się w wymiarze prostym do wchodu miednicy, to wówczas taką sytuację położniczą określamy wysokim prostym ustawieniem główki. Potylica główki może być zwrócona ku spojeniu łonowemu (3 razy częściej) bądź ku kości krzyżowej. Mówimy wtedy o potylicowym przednim lub o potylicowym tylnym, wysokim prostym ustawieniu główki. Główka jest przygięta do klatki piersiowej lub wywykazuje różne stopnie odgięcia. Etiologia. Przyczynami wysokiego prostego ustawienia główki najczęściej są: miednice płaskie, miednice ogólnie, jednostajnie ścieśnione, miednice z okrągłym wchodem, niewspółmierność płodowo-miednicowa.

Możesz również polubić…