Wzrost przepływu krwi

Pierwszy wdech — pokonywając wysokie napięcie powierzchniowe i przezwyciężając opór włókien sprężystych i mięśni gładkich — rozkleja przylegające, wilgotne powierzchnie pęcherzyków płucnych; wymaga to wytworzenia ciśnienia ujemnego od 15 do 35, a nawet do 60 cm H2O. Równocześnie z pierwszym wdechem i upowietrznieniem pęcherzyków wydłuża się sieć naczyń włosowatych płuc i zwiększa przepływ krwi (w życiu płodowym istnieje skrócona droga przepływu krwi przez płuca). Istnieją spory, która z tych czynności jest pierwsza: wzwód naczyń włosowatych czy też rozprężenie płuc, poprzedzające zwiększenie przepływu krwi? Upowietrznienie i zwiększenie przepływu krwi odbywa się stopniowo i równolegle. Zaburzenie więc tego zsynchronizowanego mechanizmu może pogłębić lub nawet spowodować zmiany chorobowe w płucach. Wczesne odpępnienie, zawsze połączone ze wzrostem ciśnienia krwi, jest niebezpieczne przed ustaleniem czynności oddechowej.

Możesz również polubić…