Miednice lejkowate – pelves infundibulares

Miednice lejkowate charakteryzuje prawidłowy wchód miednicy, natomiast cieśń i wychód miednicy jest ścieśniony w wymiarze poprzecznym bądź podłużnym. Kanał rodny w tej miednicy przypomina lejek. Niebezpieczeństwo dla płodu stanowi wychód miednicy.

Możesz również polubić…