Miednice kostne o nieprawidłowej budowie w wyniku różnych chorób

Inne rodzaje miednic nieprawidłowych niż wymienione poprzednio spotyka się rzadko i nie stanowią one problemu w położnictwie. Przyczyny zniekształceń budowy miednicy są różnorodne i często niejednorodne. Do najczęściej występujących należą: czynniki genetyczne i konstytucjonalne, a zwłaszcza niedostateczne bądź niewłaściwe zróżnicowanie płciowe; schorzenia ogólnoustrojowe i schorzenia układu kostnego, jak krzywica, achondroplazja, osteomalacja i gruźlica; wrodzone zwichnięcie stawów biodrowych; urazy mechaniczne i złamania miednicy; wyrośla i guzy kostne,- zapalenia stawu krzyżowo-biodrowego; uszkodzenia jednej z kończyn; choroba Heinego-Medina z porażeniem kończyn; zniekształcenia miednicy powstałe wskutek nieprawidłowości kręgosłupa.

Możesz również polubić…