Zapobieganie powikłaniom w porodzie

Profilaktyka uwzględnia przede wszystkim okres ciąży i dotyczy działań, które likwidują bądź zmniejszają objawy gestoz oraz zapobiegają wystąpieniu przedwczesnego porodu. Ciężarna powinna unikać wysiłków fizycznych, często przebywać w łóżku, a od 32 tygodnia ciąży powinna być hospitalizowana. Prowadzenie porodu musi uwzględniać specyfikę porodu bliźniaczego i możliwość występowania w tej grupie porodów większej liczby powikłań, grożących zarówno matce, płodom, jak i noworodkom. Podobne zasady stosuje się przy porodach w ciążach trojaczych, czworaczych itd.

Możesz również polubić…