Etiologia – poród w położeniu miednicowym

Przyczyn położeń miednicowych płodu należy upatrywać w tych wszystkich czynnikach, które zaburzają fizjologiczny kształt jamy macicy oraz które ograniczają w mniejszym lub większym stopniu fizjologiczną ruchomość kończyn dolnych płodu. Przewagę położeń miednicowych płodu w porodach przedwczesnych tłumaczy się tym, że w porodzie przedwczesnym dolny odcinek macicy jest jeszcze niedostatecznie wykształcony i przystosowany do nieproporcjonalnie w tym okresie dużej główki płodu. Funkcję tę w 28—32 tygodniu ciąży spełnia wystarczająco obszerny odcinek trzonu i dna macicy. Zaburzenia budowy miednicy kostnej — miednice ścieśnione. Zaburzenia rozwojowe macicy — macica jedno- i dwurożna, macica z częściową przegrodą, guzy macicy i narządów sąsiednich, macica o wiotkich ścianach, np. u wieloródek. Zaburzenia rozwojowe jaja płodowego i płodu — wielowodzie, małowodzie, łożysko przodujące, ciąża mnoga, wodogłowie i inne wady rozwojowe płodu, płody martwe częściej przyjmują położenie miednicowe.

Możesz również polubić…