Pierwsze godziny życia noworodka

Pierwsze godziny życia dziecka charakteryzuje największy dynamizm przemian w ustroju, spowodowany: 1. obciążeniem porodem, 2. gwałtowną utratą środowiska wewnątrzmacicznego, 3. koniecznością przystosowania się do środowiska zewnątrzmacicznego. Wiąże się to ze zmianą czynności oraz budowy wielu układów i narządów, jak i samodzielną już regulacją wszystkich procesów życiowych. Tylko zdrowy ustrój noworodka potrafi dostosować się sprawnie do nowego życia i przeżyć ten najkrytyczniejszy okres. Każdy poród, również fizjologiczny, stanowi duże obciążenie dla ustroju płodu. Po urodzeniu funkcje łożyska przejmują płuca, krążenie przestawia się na nowe tory i od tej chwili noworodek musi samodzielnie regulować: ciepłotę, równowagę kwasowo-zasadową, przemianę wodno-elektrolitową. Obciążenie porodem i konieczność przystosowania się do nowego środowiska stanowi dla noworodka duży stres, z którym wiążą się prawdopodobnie różne kliniczne i biochemiczne zmiany zachodzące w ustroju. Porównanie zdrowego noworodka z osobnikiem dorosłym po urazie operacyjnym wydaje się słuszne. Jest jasne, że każdy proces patologiczny dotyczący płodu musi wywierać ujemny wpływ na proces przystosowania. Przystosowanie ustroju do zmiany środowiska przebiega w pierwszych minutach i godzinach życia gwałtownie i dotyczy przede wszystkim koniecznych do samodzielnego życia układów: oddechowego, krążenia, nerwowego.

Możesz również polubić…