Postępowanie porodu przedłużonego

Na podstawie prowadzonej obserwacji porodu i rozpoznania porodu przedłużonego należy dokonać szczegółowej analizy sytuacji położniczej i ustalić przyczynę przedłużania się porodu. Rodzącą badamy wewnętrznie, kontrolujemy ponownie wyniki badania zewnętrznego, niekiedy wykonujemy zdjęcie rtg (pelwimetria). Po stwierdzeniu niewspółmierności porodowej rodzącą rozwiązujemy cięciem cesarskim. Po wykluczeniu niewspółmierności porodowej dalsze postępowanie będzie zależało od rodzaju przyczyny, powodującej przedłużanie się porodu. Bez względu na przyczynę hamującą przebieg porodu w postępowaniu należy zawsze brać pod uwagę cięcie cesarskie, jako zabieg profilaktyczny, uwzględniający nie tylko życie płodu, ale również zdrowie i przyszły jego psychofizyczny rozwój.

Możesz również polubić…