Przebieg i postępowanie w porodzie przedwczesnym

Im ciąża bardziej zaawansowana, tym przebieg porodu przedwczesnego jest bardziej zbliżony do porodu o czasie. Ze względu na dużą biologiczną wrażliwość płodu niedonoszonego, poród przedwczesny wymaga odpowiedniego postępowania i prowadzenia. W czasie porodu przedwczesnego płodowi szczególnie zagrażają: niedotlenienie, zakażenie, uraz. W porodach przedwczesnych występują częściej niż w porodach o czasie nieprawidłowe położenia i ułożenia płodu, np. miednicowe czterokrotnie częściej, a poprzeczne dwukrotnie. Częściej główka płodu nie dokonuje przygięcia we wchodzie i przechodzi przez kanał rodny nie dokonując żadnego ze zwrotów. Pierwszy okres porodu przedwczesnego jest przeciętnie dłuższy niż w porodzie występującym o czasie. Postęp porodu trwa dłużej skutkiem niedojrzałej szyjki macicy, niedostatecznego rozwoju i wykształcenia dolnego odcinka oraz mniejszej masy mięśniowej trzonu macicy.

Możesz również polubić…