Elementy wyróżniające przebieg porodu bliźniaczego

Elementy wyróżniające przebieg porodu bliźniaczego: a. przeważnie ciąża bliźniacza kończy się porodem przedwczesnym, średnio w granicach 36 tygodnia, ale blisko 30% porodów następuje już w 33—34 tygodniu ciąży; b. w czasie jednego aktu porodu ma miejsce kolejne wydalenie dwóch płodów; c. częściej występują powikłania na początku porodu bądź jeszcze przed jego wystąpieniem, np. przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego; d. prawie wszystkie okresy porodu bliźniaczego przebiegają odmiennie od porodu pojedynczego; I okres porodu najczęściej jest przedłużony wskutek pierwotnie słabych skurczów macicy, spowodowanych przeważnie nadmiernie rozciągniętym mięśniem macicy; II okres może trwać krócej, z powodu mniejszych płodów w takich porodach, bądź może być zatrzymany skutkiem tzw. kolizji płodów, pod postacią zahaczenia bądź zaklinowania się płodów; III okres może być powikłany obfitym krwawieniem bądź krwotokiem z powodu niedowładu nadmiernie rozciągniętej macicy; e. większy jest odsetek porodów operacyjnych, uwarunkowanych znacznym zwiększeniem się w ciąży mnogiej liczby nieprawidłowych położeń płodów; najczęściej stosowanymi zabiegami położniczymi są: przebicie pęcherza płodowego (po urodzeniu się pierwszego płodu), pomoc ręczna, zabiegi kleszczowe; f. większą liczbę powikłań spotyka się podczas rodzenia się drugiego płodu, a związane to jest przede wszystkim z częstszym jego nieprawidłowym położeniem; częściej występuje urazowość i śmiertelność drugiego bliźnięcia; g. po urodzeniu się pierwszego płodu podwiązujemy również dołożyskową część pępowiny; h. nie stosujemy metody Bulskiego (podanie 5 j. oksytocyny w chwili urodzenia się płodu po krętarze) w czasie porodu pierwszego bliźnięcia z położenia miednicowego.

Możesz również polubić…