Etiologia ułożeń odgięciowych

Przyczyny ułożeń odgięciowych mogą być pierwotne lub wtórne. Do przyczyn pierwotnych zaliczamy wszystkie te, które już w czasie ciąży powodują odgięcie główki, np.: owinięcie pępowiny dookoła szyi, narzucona na szyję rączka, mała, okrągła główka płodu, guzy szyi płodu, wielowodzie, obwisły brzuch ciężarnej, wady rozwojowe macicy, guzy macicy. Do przyczyn wtórnych (częstszych) zaliczamy te, które występują w czasie ustalania się i przechodzenia główki płodu przez kanał rodny: miednica ścieśniona, zwłaszcza w wymiarze prostym wchodu; skośne położenie płodu w czasie skurczów macicy może ulec zmianie na położenie podłużne główkowe, z równoczesnym odgięciem główki płodu; przechylenie macicy na jedną ze stron, w położeniu płodu podłużnym główkowym, zwłaszcza w ustawieniu II. Dno macicy fizjologicznie zbacza w prawo, wówczas główka przesuwa się na talerz lewej kości biodrowej i przy prostowaniu się osi macicy, w czasie kolejnych skurczów, może dojść do odgięcia główki płodu; w porodach bliźniaczych ułożenie drugiego płodu często jest odgięciowe.

Możesz również polubić…