Postępowanie w I,II i III okresie porodu

W porodach przedwczesnych należy próbować jeszcze zahamować czynność porodową, ochraniać i utrzymywać jak najdłużej pęcherz płodowy. Przy pękniętym pęcherzu płodowym należy podawać antybiotyki i chronić przed wewnątrzmacicznym zakażeniem, a w 36 tygodniu ciąży i później należy wzniecić farmakologicznie poród, gdyż zagrożenie płodu zakażeniem przewyższa zagrożenie wcześniactwem. W wypadku objawów zagrożenia płodu należy rozpatrzyć możliwość rozwiązania rodzącej nawet przez cięcie cesarskie. Podjęcie takiej decyzji jest niekiedy bardzo trudne, np. w przypadku małego płodu, który ma małe szanse przeżycia. Postępowanie w drugim okresie porodu. W drugim okresie porodu przedwczesnego należy szczególnie zwracać uwagę na miękką główkę płodu. Pomocy udziela lekarz w warunkach umożliwiających maksymalną ochronę główki. Opór mięśni dna miednicy i niepodatnego krocza zmniejszamy przez zastosowanie wzierników pochwowych, założenie na główkę płodu kleszczy lub rozszerzenie krocza palcami; wcześniej niż w porodzie o czasie wykonujemy nacięcie krocza. Nie stosujemy w porodzie przedwczesnym wy- ciągacza próżniowego. Postępowanie w trzecim okresie porodu. W trzecim okresie porodu przedwczesnego należy zwrócić uwagę na oddzielanie się łożyska, którego mechanizm może być często zaburzony. Im wcześniejszy poród, tym częściej stwierdza się niecałkowite oddzielenie łożyska. Po porodzie przedwczesnym, poniżej 32 tygodnia ciąży, z reguły skrobiemy ściany jamy macicy. Przeprowadzamy kontrolę ujścia zewnętrznego i wewnętrznego — zwracamy uwagę na przyczyny, które mogły doprowadzić do porodu przedwczesnego, np. rozległe pęknięcia ujścia zewnętrznego.

Możesz również polubić…