Rozpoznanie i profilaktyka porodu przedłużonego

Rozpoznanie porodu przedłużonego i wczesne zidentyfikowanie jego przyczyn jest tylko możliwe przy dokładnej obserwacji każdego porodu, z uwzględnieniem szczególnie I i II okresu porodu. W każdym przypadku braku postępu porodu należy przeprowadzić szczegółową analizę dotychczasowego przebiegu porodu, na podstawie danych z wywiadu, obserwacji (partogram) oraz badania zewnętrznego i wewnętrznego. Profilaktyka porodu przedłużonego polega na rutynowym, szczegółowym przeprowadzaniu badań ogólnych i położniczych u każdej ciężarnej bądź rodzącej zgłaszającej się do odbycia porodu. Badania te umożliwiają rozpoznanie nieprawidłowości, które mogą stać się bezwzględnymi bądź względnymi przyczynami porodu przedłużonego. Następnym działaniem zapobiegawczym jest właściwe kierowanie porodem, a zwłaszcza tym porodem, w przebiegu którego da się przewidzieć wystąpienie zaburzeń I bądź II okresu porodu. W bezpośrednim zapobieganiu najważniejszą rolę w porodzie przedłużonym odgrywa zwalczanie słabej czynności skurczowej macicy. W wypadku braku efektów tego postępowania, należy rozpatrzeć możliwość stosowania wyciągacza próżniowego i cięcia cesarskiego, nie jako metod leczniczych, a profilaktycznych w porodzie przedłużonym. U pierwiastek po 18 godz., a u wieloródek po 10 godz. trwania porodu należy przeprowadzić na nowo całkowitą i bardzo dokładną analizę całego przebiegu porodu, włącznie z ponownym badaniem zewnętrznym i wewnętrznym rodzącej.

Możesz również polubić…