Rozpoznanie, przebieg i leczenie porodu skróconego

Rozpoznanie porodu skróconego opiera się na stwierdzeniu zbyt silnych i częstych skurczów macicy, przy równoczesnym bardzo szybkim rozwieraniu się ujścia macicy i szybkim zstępowaniu części przodującej w kanale rodnym. Przebieg porodu charakteryzuje znaczne skrócenie pierwszego okresu porodu. Poród może nastąpić w ciągu kilku skurczów. Rodząca przeważnie odczuwa skurcze bardzo boleśnie, opisywane są również przypadki bezbolesnego przebiegu porodu. Rokowanie zarówno dla płodu, jak i matki na ogół pomyślne. Niemniej w tej grupie porodów odsetek uszkodzeń płodów i noworodków, jak również uszkodzeń ustroju matki jest większy w porównaniu z fizjologicznym przebiegiem porodu. Niekiedy udaje się zmniejszyć nadmiernie silną czynność porodową przez podanie rodzącej wziewnych środków anestetycznych.

Możesz również polubić…