Prowadzenie trzeciego okresu porodu

Przebieg kliniczny oraz mechanizmy oddzielania się i wydalania łożyska omówiono w poprzednim rozdziale. Obecnie zostaną podane zasady obowiązujące w prowadzeniu III okresu porodu, przy czym trzeba od razu podkreślić, że przestrzeganie tych zasad jest podstawowym warunkiem w zapobieganiu groźnym powikłaniom (krwotokom), jakie mogą wystąpić w każdym porodzie, a nie zawsze dają się przewidzieć. Rodząca w III okresie porodu musi być zatem pod niezwykle czujną obserwacją i to nie tylko odnośnie do stanu ogólnego, ale również co do objawów oddzielania się łożyska —- wysokości dna i kształtu macicy oraz krwawienia. Przy dobrym stanie ogólnym rodzącej (prawidłowe tętno, ciśnienie) uzasadnione jest oczekiwanie na ponowne wystąpienie regularnej czynności skurczowej macicy (co następuje zwykle już po kilku lub kilkunastu minutach od urodzenia płodu) i na samoistne oddzielenie się, a następnie wydalenie popłodu. Trzeba zaznaczyć, że unoszenie się i zazwyczaj przesunięcie w prawo twardego trzonu macicy jest najpewniejszą oznaką całkowitego oddzielenia się łożyska; wszystkie inne objawy oceniane wzrokiem lub dotykiem są mniej pewne, a niektóre z nich nawet niewskazane (np. ucisk macicy ręką nad spojeniem dla oceny cofania się pępowiny może wywołać zaburzenia czynności skurczowej).

Możesz również polubić…